top of page

סדנת המהות

אודות

אודות הסדנה הסדנה נכנסת לעומק החקר של מהותנו ומספק גילויים עוצמתיים לגבי המהות שלנו הסדנה עוסקת בנושאים מהותיים אשר ללא ההבנה שלהם לא ניתן לדעת ולהכיר את מהותנו. נושאי הסדנה: -תפיסת ההשגחה -הכרת המציאות -ה"הסתר" -כח ההשתנות -הכרת כוחות נפש האדם בגמר הסדנה האדם יוצא לדרך חדשה לאור הידע והכלים שקיבל והחיבור למהות האמיתית שלו

מחיר

תשלום אחד
‏299.00 ₪
מנוי כללי לאתר
‏180.00 ₪/בחודש

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page