top of page
Flower Plant

  קהילת "אומת האמת"

 יסוד הקהילה ושורש העבודה

של קהילת אומת האמת, הוא קיום מצוות
"ואהבת לרעך כמוך" -

זה הציר שסביבו סובב הכל כציווי אלוקי,

בדרך לתכלית של "ואהבת את ה' אלוקיך"

חברי הקהילה שואפים ללימוד השקפה ודרך חיים על פי פנימיות התורה - במטרה להבין את נפש האדם ולהוציא מהכח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בכל אחד כפרט, ובכך להשפיע על החברה כולה.

 

לצד הלימוד, אנו שמים דגש על פעילות חסד - בתוך הקהילה ומחוצה לה - במטרה לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

ל"אומת האמת" שני מרכזי לימוד עיקריים - האחד, בישוב האור הגנוז השוכן למרגלות הר מירון, והשני - בחיפה ובקריות. ממרכזים אלו מועברים שיעורים, סדנאות וקורסים לכל רחבי הארץ.

 

החברים מקיימים מפגשים שבועיים, בהם מתקיים שיח קהילתי, שיתוף דעות ועזרה הדדית. המפגשים מתקיימים פרונטלית או בזום.

קהילת "אומת האמת" משתייכת לקהילות ה"אומה" הנמצאות בכל רחבי הארץ.

 

הפעילות ב"אומת האמת" מתקיימת בהנחייתו ובלימודו של הרב אשר אליהו גרליץ בכל רחבי הארץ, ובמקביל, את הפעילות החברתית של קהילת "אומת האמת" באזור חיפה והקריות מנחה ר' משה גולדבראיך.

חזון האומה


לבנות יחד חברה מאוחדת, שכל פרט בה הוא יחיד ומיוחד, 
המיוסדת על נתינה וערבות הדדית ומקיימת את המצווה
"ואהבת לרעך כמוך"

Sky

כיצד מתנהלת ״אומת האמת״?

 • קהילת "אומת האמת" זוהי קהילה אידיאולוגית. חברי הקהילה חיים במקומות שונים ומנהלים אורח חיים שונה - הקהילה מתאפיינת בקשת רחבה של סגנונות חיים.
   

 • חברי הקהילה הינם פרטים שקבלו על עצמם לפעול לאור המצווה של "ואהבת לרעך כמוך". מתוך כך, נבנתה והתהוותה רשת של אנשים אשר מתעניינים בלימוד הנפש על פי פנימיות התורה, במטרה לתקן את המידות ולבנות חברה טובה יותר.
   

 • חברי "אומת האמת" הינם אנשים שהבינו כי לאור המציאות המאתגרת בזמנינו, יש לבנות חברה מתוקנת ומאוחדת, ששמה לה למטרה להשתפר מבחינה רוחנית.
   

 • חברי "אומת האמת" מהווים למעשה רשת חברתית-קהילתית, הפרושה בכל רחבי הארץ ומושתתת על נתינה וערבות הדדית, כל אחד בכלים שלו, בדרך שלו ובייחודיות שלו.
   

 • מפגשים קהילתיים, שיעורים פרונטליים, אירועים וכנסים - מתנהלים על פי כללי ההלכה. 
   

 • חברי קהילת "אומת האמת" זוכים להיות שותפים פעילים לדרך ולמימוש החזון של בניית חברה ערכית המושתתת על חסד ונתינה.

!ההרשמה נקלטה בהצלחה

הצטרפו לקהילה שלנו

    אומת האמת  |  ישוב האור הגנוז  |  חיפה והקריות

bottom of page