top of page
סדנת אוטיזם מודעה 3.jpg
Playing on the Beach

מה זה אוטיזם?

מה הביטוי של הפרעות תקשורת? מהם הגורמים להפרעות תקשורת ואוטיזם בילדים?
ואיך מתמודדים עם זה?

4 מפגשי זום

350 ש"ח בלבד!

4 מפגשי זום בנושא אוטיזם ובעיות תקשורת, המועברים על ידי הרב אשר אליהו גרליץ

23 . 4 . 19

Hide and Seek

אם רוצים להשפיע על הילד, צריך להקדים ולשפוך עליו דליים של אהבת נפש

"

bottom of page