top of page

רועה רוחני - מפגש 3 - ר' משה גולדבראיך

עודכן: 23 בנוב׳ 2022


רועה רוחני- שיעור שלישי

מה אנחנו עושים פה? אנחנו לומדים קודם כל להכיר את עצמנו ואחרי זה איך אנחנו משפיעים מתוך המקום שאנחנו

מכירים את עצמנו. את ההשקטה חייבים לתרגל אם אתה רוצה להחזיר את השפיות אליך אתה חייב לשבת פעם אחת ביום

ולעשות השקטה אחרת זה נשאר רק באופן תיאורטי ולא נהיה מחוברים.

תרגול יום אחרי יום ולהיות מודע. אתה יכול להיות מודע לסרט שאתה נמצא בו עכשיו ואתה תבין מה הולך איתך להתבונן

ולהסתכל תוך כדי האירוע שאתה עובר וזה המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע . שאנחנו נמצאים שם ואנחנו בוחרים מה אנחנו

עושים עם עצמנו לא שעכשיו כל הדברים עוברים עלינו אלא אנחנו בוחרים מה לעשות עם עצמנו ולפי זה פועלים.

אנחנו מדברים על מבנה נפש האדם על מנת להכיר את הרבדים שבנו ומתוך זה להבין את הכוחות שפועלים בנו.

איך אנחנו פועלים ומתוך מה? בספרים הקדושים מדובר על נפש אלוקית ונפש בהמית. אנחנו מכירים את שני כוחות

הנפש שני הכוחות שביניהם יש שכביכול מלחמה באדם ומי ישלוט האם הנפש הבהמית או האלוקית?

ואנחנו כמובן צריכים להתחבר לנפש האלוקית הנקרא: נשמה. ההשתלשלות של הבן אדם מתחיל מהמקום הגבוה

הזה נקרא נשמה. נשמה זה החלק הראשון. בתוך הנשמה האלוקית זה מחולק לכמה רבדים נשמה, רוח ו נפש .

הנפש שבתוך הנשמה האלוקית היא מתחלקת לשניים יש את החלק שנוגע בחלק של הקדושה ויש את החלק

שנמצא בנפש הבהמית. הנפש הבהמית בתוכה זה עיקר המחשבה הרגש והחיות שאנחנו חווים.

רוב מה שעובר עלינו כשאנחנו חווים בחוויה זה בא מצד הנפש הבהמית נפש בהמית נקראת גם קליפת נוגה

למה קוראים לזה נוגה? נוגה בגלל שהוא נוגע מצד אחד בחלק של הקדושה ומצד שני הוא נוגע בגוף. האינטראקציה

של הגוף עם הנפש הבהמית אלה כל החוויות המיידיות שאנחנו מרגישים עכשיו זה מגיע מתוך הנפש הבהמית.

הנפש הבהמית כלולה ב תוך הנשמה האלוקית משם החיות הרגש והמחשבה הטבע שאיתו נולדים.

אבל לא הטבע האמיתי שלנו. ואם מדברים על התודעה היא יכולה לנוע מנפש בהמית לנשמה אלוקית ולפי איפה

שאנחנו עובדים עם התודעה שלנו לפי זה גם החוויה שלנו

ועוד נוסיף על קליפת נוגה כמו שאנחנו יודעים שהיה שם חם ויפת יפת היה קליפת נוגה ולמה?

כי שם היה עובד השם חם היה עבודה זרה ויפת תלוי לאן אתה מושך אותו? נפש הבהמית תלוי לאן תיקח אותה

היא מצד עצמה זה הרצון לקבל לעצמו והוא רוצה תן לי כאן ועכשיו אני רוצה עכשיו לאכול אני רוצה עכשיו לישון

אני רוצה עכשיו להתענג ולא מעניין אותי כלום. אני יעשה את כל מה שצריך לעשות כדי להשיג את זה, זה חם ) עבודה זרה(.

אנחנו צריכים לשלוט על הדבר. אם תדע לרתום את הנפש הבהמית לקדושה זה יתן לך מוטיבציה רגשית כל כך חזקה

לעבוד את השם שאף אחד לא יעצור אותך. אבל הנפש הבהמית יודעת לעשות את מה שהיא צריכה לעשות

כדי לגרור אותך לצד השני וכאן בדיוק נכנס עניין הבחירה מה אתה עושה עם התודעה שלך? לאן אתה מעלה את זה?

איפה אתה שורה? איפה אתה רוצה להיות? בתוך הנפש הבהמית או להתעלות לעלות למעלה.

כשאתה נמצא בתוך הבטן של האמא שמה אתה נשמה אלוקית רגע לפני שאתה יוצא אז הכל מתהפך ואתה יוצא

לעבודה ואנחנו רק נזכרים כי אנחנו יודעים את כל הדברים האלה כי באנו מנשמה אלוקית והוסיפו לנו נפש בהמית

בשביל העבודה בעולם הזה. אפילו כשבן אדם יודע ש עושה חטא אחרי שלוש פעמים כבר לא באים אליו בטענות

יבואו אליו בטענות רק על השלוש פעמים הראשונות. מכוח ההרגל הוא עושה את זה לא דנים אותו. אם הבן אדם נולד למשפחה

חילונית ואחרי 30 שנה הוא חזר בתשובה איזה סוג תשובה הוא צריך לעשות? האם צריך

להגיד חטאתי עוויתי פשעתי על משהו שהוא לא ידע בכלל שצריך כמו לשמור שבת תורה מצוות וכד

או שלא צריך להגיד כי לא אשם שנולד למשפחה הזאת בסביבה הזאת. התשובה האמיתית שהוא צריך לדעת שכל מה שהוא

עבר זה היה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא להעביר אותו בתוך המסע כדי לפתח בו כל מיני תכונות ונקודות שהיה

צריך לפתח ואם הוא מבין שהקדוש ברוך הוא היה איתו באותו המקום זאת התשובה האמיתית. שאין כאן פירוד והכל עושה

כאן הקדוש ברוך הוא. להלכה צריך להגיד חטאתי עוויתי פשעתי אבל מבחינה רעיונית הקדוש ברוך הוא היה איתו במסע והעביר

אותו את כל המסלול הזה. יש אנשים שלא מחוברים בכלל אבל מידי פעם הקדוש ברוך הוא מאיר לבן אדם ויש לו את

נקודת ההתעוררות הזאת והוא יכול לבדוק להתעניין והשאלה מה הוא עושה שם האם הוא בוחר ואומר יש כאן משהו אני הולך

לבדוק או שאומר שלא וממשיך לזרום עם החיים. על הנקודה הזאת ישפטו אותו נותנים לך סימנים לחשיבה

באותו רגע יש לך זכות בחירה. ראינו את ההשתלשלות של הנשמה. הנשמה זה הביטוי הראשון מתחת לאור

אין סוף דבר הראשון שיוצא זאת הנשמה שמתגלה ויש עולם האצילות שם הנשמה לא ניכרת. אחרי זה עולם הבינה

עולם התשובה שמה הנשמה כבר ניכרת זאת ההשתלשלות. כאן המטרה של האדם לעשות יראת השם בעולמות התחתונים

זאת אומרת להוריד את האור את אור הנשמה אור השם לתוך הגוף. הגוף שלנו צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא

כאן שהוא ברא את העולם כדי להוציא שמותיו פעולותיו וכינויו. רצה הקדוש ברוך הוא שנחיה בעולם הזה וכאן הקדוש ברוך הוא

יהיה גלוי כרגע הקדוש ברוך הוא בהסתר. מי מגלה את הקדוש ברוך הוא? אנחנו צריך לעשות את מה שצריך לעשות

כדי לגלות אותו כמו שכתוב גלות פלוס האות א גאולה

כשעושים את ההשתלשלות הזאת בצורה נכונה ומבטאים את הקדוש ברוך הוא דרכינו זה בדיוק רצון השם.

בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא מהאין סוף עד להיעדר הכי גדול יש את העולם האין סופי וכאן זה העולם הסופי.

הקדוש ברוך הוא רוצה להיות בכל הספקטרום הזה ודרכינו זה אמור לרדת שהקדוש ברוך הוא יהיה גלוי בעולם הזה.

יש את המושג מלך הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים מה זה מלך מלכי המלכים עם ישראל נקראים מלכים

הקדוש ברוך הוא המלך שלנו והמלכים האחרונים שרי אומות העולם )ראש הממשלה ושרי הממשל(

כל השפע של כל העולם יורד דרכנו מהקדוש ברוך הוא דרכינו ולשרי אומות העולם ומתפשט לכל העולם. זאת הסיבה שיש

אנטישמיות כי כשאתה לא עושה את מה שאתה צריך לעשות אתה לא מעביר את האור של הקדוש ברוך הוא לאומות

העולם. אנחנו יודעים שפעם היו מקריבים קורבנות בשביל אומות העולם בסוכות. באופן כללי כשאנחנו לא מעבירים את

האור לדוגמא: תאילנדי יעמוד ליד יהודי ירגיש שמשהו לא בסדר כי אתה לא עושה את העבודה כמו

שצריך. עניין ההשתלשלות איך אנחנו מורידים את האור של הקדוש ברוך הוא ממש לעולם הזה.

למשל אחת הדוגמאות היא בברכה אנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו

כשאנחנו אומרים את המילה ברוך מלשון להבריך לכופף את הברך לקפל את הברך מקפלים גם

את הענפים של הגפן לקרקע על מנת שיצמח מחדש אותו הדבר אנחנו לוקחים את האור של הקדוש ברוך הוא

ומורידים את זה למטה ואומרים ברוך אתה כשאני אומר אתה פונה ממש לקדוש ברוך הוא עצם הקדוש ברוך הוא

ואז אנחנו אומרים ברוך אתה השם הוויה מידת החסד ורחמים מידה של השפעה התפשטות

כשאנחנו רוצים לעשות את התפשטות מעצמותו מהקדוש ברוך הוא דרך י דרך ה דרך ו דרך ה השתלשלות כל

העולמות שזה מתפשט ואז אומרים אלוהינו מה זה אלוהינו? מידת הדין כי צריך שיהיה מדויק בדיוק

מה שצריך. כי חסד בלי גבול זה הורג. אומרים אלוהינו ואז מלך מוח לב כבד ההשתלשלות הנכונה ולא כלם הפוך.

כמו שבלעם קילל את עם ישראל. בלעם ידע שיש רגע שהקדוש ברוך הוא כביכול נוהג במידת הדין

ואם אתה מכניס באותו הרגע מילה מקלל ואומר כלם שעם ישראל יבחר מהיצר ולא מתוך השליטה של הנשמה האלוקית.

כבד מייצג את היצר וכנראה בלעם גם הצליח עם הקללה כי שם היה החטא עם בנות מדיין ומואב.

כאן אומרים מלך העולם העולם זה העלם אנחנו רוצים שבתוך העלם כל ההשתלשלות הזאת תתגלה

ולאן אני מוריד את כל זה שהכל נהיה בדברו" לפה אני מצמם וזה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה.

תמיד יש שיתוף בין מידת הדין לרחמים קו האמצעי זאת התפארת וצריך להיות מדויק.

התפארת זה למשל המלך, תפארת זה שיתוף כמו זוג שמתחתן יש עכשיו מציאות חדשה זה לא הוא והיא

אלא זה אנחנו. כמו למשל הדוגמא שנותן הרב נווה עם המים יש את המימן פלוס חמצן

ופתאום נוצרת מציאות חדשה של מים, מימן וחמצן מתחבר ויש לנו טיפה של מים. גם בברכה נוצרת מציאות חדשה

מתוקנת. מצד אחד יש את הרחמים ומצד שני צריך להיות מדויק . ברוך השם אנחנו עוסקים הרבה בחסד

מי שעוסק בחסד רואה את זה וכשאתה עושה חסד בצורה לא מתוקנת האדם מתחיל לשנוא אותך ולא משנה כמה עזרת לו

אם עשית את החסד לא נכון בסוף זה מתהפך עליך וגם במידת האמת אם לא היית אמיתי במקום מסוים

ואתה אומר שעשית ואהבת לרעך כמוך בכל מקרה את נופל שם. יש מציאות שנקראת כלל ופרט. אחד מ 13 המידות

בהם התורה נדרשת אומר שכל מה שיש בתוך הכלל יש בתוך הפרט והפוך וכל מה שיש בפרט יש בתוך הכלל

זה פנימי וחיצוני זה מודל בתוך מודל ובנוי אותו הדבר. לדוגמא: אני מלווה אדם ו הוא מספר לי שיש לו בעיה

מספר לי בחיצוני מה זה אומר בהכרח שיש לי את זה אצלי בפנימי האדם סיפר סיטואציה משהו שקרה אצלו בבית

ובוודאי שיש את זה אצלי. פעם הרב יובל סיפר שמתקשרים אליו לקליניקה כל מיני אנשים עם כל מיני בעיות

ואחד האנשים ביטל את התור והרב שמח שאין לו את הדבר הזה.

יש כאן מציאות משותפת שאנחנו מחזיקים כולנו ביחד כמו כדור הארץ ים שמש זה יושב אצל כל אחד בתוכנה

משותפת לכולם ולכל אחד יש קוד משלו קוד פתוח שהוא כותב אותו והוא גם רואה אותו. הפלא הגדול מצד אחד אנחנו

רואים את הקוד שרץ פה ומצד שני אנחנו מתכנתים אותו בעצמנו את הקוד. זהו פלא גדול שעשה הקדוש ברוך הוא

אתה גם כותב ואתה גם זה שחווה את זה אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שאם עכשיו נעזור למישהו חלק מהעזרה

אם אתה תפתור בעצמך, זה יפתור גם אצלו. זה יעזור לו לפתור את הבעיות אצלו. ברגע שמישהו מגיע אתה עושה

על זה תהליך של תיקון עם עצמך כי אתה מבין שמה שאתה רואה זה אצלך. כש אנחנו מלווים אנשים הבעל שם טוב קרא

לזה שמץ מינהו קצת מזה יש אצלך אם ראית ברמה כזאת או אחרת אתה פוגש את זה בעצמך.

יש כאלה שיש להם את זה קצת או יותר. כוח של קבוצה זה דבר מאוד חזק אם מישהו עושה שיתוף של משהו

אז בוודאי שיש אצל כולם ברובד כזה או אחר. אם כל אחד יעשה את התיקון שלו במקום הזה זה מאוד יעזור לבן אדם

לצאת מאותו מקום שהוא נמצא בו. לכן חשוב העניין של לשתף בפורום הקבוצתי כוח טוב כי יש כאן תודעה קולקטיבית

שיכולה להשפיע על התודעה של הבן אדם היחיד. אנחנו תמיד מחפשים את השורש וכשאנחנו באים לעזור למישהו

אנחנו מחפשים את השורש הרבה יותר קל לפתור בעיה ברובד של הרגש מאשר לפתור את המקרה הפרטי

שעולה בגוף בעקבות בעיה ברגש כי מקרים פרטיים יכולים שקורים על הגוף יכולים להיות אין ספור

החל מחולי של הגוף ועד לבעיות של שלום בית ובעיות פרנסה. הבעיה איפה יושבת? ברגש יש שם משהו תקוע

משהו פנימי תפיסת עולם תקועה. מכאן היא יורדת לרגש מה שתוקע את כל המערכת ומשם יש בעיה ועוד בעיה

ואז מה אנשים עושים וגם ברפואה פותרים נושא נושא נושא. וזה הרבה יותר קשה. אתה יכול ללכת לתוך השורש

ולפתור משהו אחד וזה יפתור לך הרבה בעיות חיצוניות זה כלל ופרט. בכלל אתה רואה הרבה בעיות ובפרט יושב משהו קטן

לפעמים המשהו הקטן מאוד רציני בכלל הוא כל התיקון של האדם בעולם הזה. אבל זאת נקודה אחת שצריך

לעבוד עליה אנחנו לא שופטים אף אחד אי אפשר להגיד שום דבר על אף אחד וחז"ל אמרו

שעד שלא תגיע למקומו וכשתגיע למקומו אתה תנהג בדיוק כמוהו כמו שהוא נוהג אומרים ככל שפרצופיהם אינם

דומים ככה דעותיהם אינם דומות וזה הולך לפי חומר גלם של האדם שהוא הרצון וכל אחד יורד עם רצון אחר לגמרי

ולכן גם מבנה הגוף שונה ולפי הרצון שעכשיו ירד לכאן ואת הרצון הזה צריך לתקן. אתה קיבלת את התיק שלך

עכשיו תתחיל לעבוד יש לך 70 80 שנה לעשות את זה יש צדיקים שמגיעים עם חלקים מתוקנים כדי כן לעשות את

החיבורים בין השמיים לארץ ולהראות לאנשים את הדרך. הם באים בשביל אחרים גם להם יש משהו שהם מזככים ועובדים

עליו זאת נשמה כזאת שנתנו לה את התפקיד וזה מה שהיא עושה רק להיות צינור לאחר. הם לוקחים על עצמם

תיקונים של החברה של הדור של אנשים אחרים.

מה יותר גדול הנשמה או הגוף? איפה הנשמה יושבת ואיפה הגוף יושב? כי תמיד יש הסבר שהנשמה כלואה בתוך הגוף

ומסבירים שהגוף כמו הלבוש לנשמה

ואנחנו חושבים הפוך אולי הגוף יושב בתוך הנשמה מכירים את הפתגם האם העולם זה מקומו של הקדוש ברוך הוא

או הקדוש ברוך הוא זה מקומו של עולם ומה אומרים הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. בחוכמת הקבלה לומדים

שבתחתית של ספירת המלכות זה נקרא: נקודה גרגיר חרדל לעומת כל המציאות האחרת שיש יש נשמה נפש

ובפנים יש גוף ונקודה קטנה ואם מסתכלים מלמעלה זה נראה כמו קונוס שזה יורד ומצטמצם עד לנקודה שזה הגוף.

הנשמה לא כלואה בגוף אלא יש הצטמצמות למקום שנקרא גוף ומפה תלוי איפה התודעה של בן אדם שיכול לנוע

וכשאתה יוצא עם התודעה שלך לחלק של הנשמה זה האין סוף לא מוגבל זה אלוקות וחיים אחרים לגמרי .

אדם שנפח את נשמתו החלק של הגוף בניגוד לנפש ולנשמה הוא סופי גוף זאת נקודה סופית והוא יכול להתבטל.

החלק הנצחי עזב את החלק הזמני זה אומר שנפח את נשמתו. ניקח את רבי שמעון שיצא מתוך המערה והיה מסתכל

על אנשים והופך אותם לגל של עצמות ככה כתוב גל של עצמות )ו עם חולם(הם היו מגלים את העצמות )ו עם שורוק(

את הערך האמיתי של החיים ולא במה שהם עוסקים חיי השעה פתאום היה להם גילוי ענק והיה שורף אותם.

כשיבוא המשיח עדיין לא מוכנים לאור שמאוד שורף. נותנים לזה משל עטלף ותרנגול שניהם מחכים לזריחת החמה

התרנגול שואל את העטלף לי ברור שאני מחכה לזריחה אני מתעורר קורא קוקוריקו למה אתה מחכה? והשמש תשרוף אותך.

אותו הדבר לאנשים שלא יהיו מוכנים לקבלת המשיח בגלל זה המשיח לא מגיע עכשיו. כי צריך לתת זמן לאנשים לעבור

תהליך כדי שיהיו מוכנים לדבר הזה.

יש לנו לבושי הנשמה הנשמה האלוקית היא כנגד החוכמה. חוכמה נקראת פנימיות התורה המידות בנפש הבהמית

ובתוך המידות שם רוב העולם עובד גם מי שדתי וגם מי שלא דתי. מי שלא דתי עובד מצד המוסר את עבודת המידות

ויש את המידות האלוקיות הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון ערך אפיים בוא תתאמן תהיה כזה

עכשיו בעולם הלא דתי הם לא יודעים את הדברים האלה אז הם יודעים מוסר הם משתדלים

להיות מוסריים. רוב ההתמודדות של האנשים הם ברובד של המידות מעטים בעולם הדתי מתעסקים בפנימיות של

התורה החוכמה האלוקית וזה כנגד הנשמה האלוקית ולמה זה ככה כי זה פעולותיו שמותיו וכינוייו של הקדוש ברוך הוא כל

החוכמה בנויה על דבקות אתה מתעסק רק עם הקדוש ברוך הוא. מכל מה שמשתלשל ממנו מהאור אין סוף ואילך

אתה לומד את זה ומתעסק עם זה ואתה מבין את כל המבנה האדריכלי של העולם הזה ואיך הוא בנוי

ואיך צריך לנהוג זה החוכמה וזאת הנשמה כשאדם נפטר ויוצא מהגוף הוא רואה את החוכמה הזאת הוא רואה מה עומד

מאחורי כסא שולחן בית בן אדם אנחנו רואים שולחן שעומד בפני עצמו ברגע שיש התפשטות הגשמיות האדם הנפטר

חווה את השולחן בהקשר לכל המציאות. חז"ל גילו לנו ששולחן זה מלשון שילוח משלח כמו מזבח אתה אוכל

על זה אתה לומד על זה. זה מקבל העלאה וכשאתה מחוץ לגוף אתה רואה את זה בחוש אתה חווה את זה .

ויש את הרובד האחרון שהוא העשייה כנגד הגוף. הגוף עושה את הדברים בפועל ועולם הקדושה זה ההלכה

הלכה, זה עניין של כלי מי שעושה הלכה ושומר הלכה כמו שצריך יש לו את הכלי האמיתי לקבל את אור החוכמה

מה זה אור החוכמה? זה הנשמה האלוקית שיכולה להתבטא פה בלי הלכה אתה לא יכול לבטא את הנשמה כי אין לך

כלי זך לזה אתה צריך את הכלים שהנשמה תתגלה. הנשמה היא אור מאוד זך וצריכים הלכה וזה מתבטא דרך הגוף

זה ההשתלשלות שאנחנו מדברים עליה שמשתלשל מעצמותו ועד העולם הזה והרצון של הקדוש ברוך הוא שזה

יתגלה כאן שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם הזה דרכנו.

איך זה קשור לרועה רוחני ? כשמלווים אנשים אתה צריך לדעת להסביר לבן אדם מה קורה איתו עכשיו

הוא נמצא באמצע משבר מה עובר עליו ויש עכשיו השתלשלות האור האלוקי רוצה להתגלות דרכו בעולם הזה

ומה הוא עושה בינתיים הוא מפריע האור חייב להתגלות בכל מקרה

אם תרצה ואם לא תרצה האור יתגלה או שאתה תעשה את העבודה או האור יתגלה כשעושים את העבודה עליך

עכשיו אתה עובר משבר איזה קושי בחיים כאן כל אחד עובר מסע שבסופו של דבר הכלים יהיו מלאים באורות.

כלי מלא באור זה גוף שמוציא אלוקות מוציא ממנו כשהופך להיות אלוקי הקדוש ברוך הוא רוצה שהאור שלו יהיה

בעולם הזה. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? הוא יורד דרך חוכמה דרך המידות ובסוף מגיע לגוף

אם יש בעיה בהשתלשלות הזאת בדרך כלל הבעיה היא או במידות או בגוף כי שם הכי הרבה נוגעים אז אם אתה לא מתקן

את המציאות הזאת הקדוש ברוך הוא יתגלה דרכך בכל מקרה. בייסורים אתה תסבול כשאתה פוגש בן אדם אתה רוצה

לעזור והוא העובר משבר אתה צריך להסביר לו את התמונה הכוללת שיהיה מחובר למה קורה איתו כי הוא עכשיו בטוח

שהאישה שלו "עושה לו את המוות" אבל בעצם זה לא האישה שלו אלא הוא בעצמו צריך תיקון

לדוגמא סיפור אמיתי שסיפר הרב יובל הרב יובל טיפל באיזה זוג שהם התגרשו אחרי זמן רב של ייסורים

הגיע הבעל לרב יובל ואמר לו הבנתי שצריך להגיד את האמת הנה התגלה הקדוש ברוך הוא ואחרי כל מה שעבר שצריך להגיד

את האמת עכשיו הבן אדם הזה ידבר אמת ומצד שני אתה יכול עשות את זה על דרך התורה ללמוד את כל מידותיו

של הקדוש ברוך הוא והאור יתגלה דרכך.

כללים חשובים שאנחנו צריכים לדעת יש השוואת הצורה מדברים על רצון דומה כשיש לנו אותו רצון על זה נאמר אחד

והרצון זהה יש לנו אהבה. אתה עושה תנועה של נתינה והשני עושה לך גם את אותה התנועה הזאת זה נקרא אחד נקרא

אהבה. שינוי צורה והופכיות צורה כשהרצונות הפוכים גב אל גב כששניהם מקבלים לעצמם או אחד משפיע והשני רק מקבל

זה גם נקרא שינוי הצורה למרות שאחד אוהב את השני ומשפיע עליו השני רק צרכן של הדבר הזה וזה הולך לאיבוד כל מה שהוא

משפיע עליו. מקור כל הייסורים והחולי הן ברוחני והן בגשמי זה שינוי הצורה

אי אפשר להסביר אם אין כלי ששומע אם אין כלי שיכיל את ההסבר אתה לא יכול להסביר לו אבל כן אתה יכול להיות דוגמא

אישית למשל אתה כן צריך לא למנוע ממנו את הטוב אבל טוב צריך להיות חסד ודין ביחד .

שלא תשפיע בלי גבולות ברובד היותר פנימי כשאתה נפגש עם מציאות כזאת אתה פוגש קודם כל את עצמך מקום אצלך

שאתה פוגש שככה הוא מתנהג אתה צריך לפתור את זה אצלך והשיחה תמיד תהיה לא עם הבן אדם.

השיחה תהיה עם הקדוש ברוך הוא. הבן איש חי בפרשת כי תצא כותב כי תצא למלחמה מה זה אומר? זאת אומרת

המלחמה כבר קיימת יש מלחמה עם ישראל יוצא למלחמה כשמחליט לצאת למלחמה לא מובן כאן האם המלחמה כבר

התחילה או לא התחילה והבן איש חי מסביר שהמלחמה האמיתית שעם ישראל עושה זה קודם כל בפנימיות שלו.

אתה עושה את המלחמה הזאת אצלך בפנים ואז המלחמה החיצונית כבר הקדוש ברוך הוא דואג לזה שאתה רק צריך

לבוא לעשות את המעשה אבל בעצם כבר ניצחת כי אתה בפנים אצלך עשית את זה. בעולם העשייה אתה חייב לפעול

אתה חייב ללכת למלחמה עם ישראל מרגע שנכנס לארץ עם יהושע ונלחמו מלחמות וניצחו בכל המלחמות

ואף אחד לא נהרג אף אחד מחיילי ישראל איך זה הגיוני? כי את המלחמה אתה עושה אצלך בפנים.

אחר כך אתה עושה את התנועה בעולם החיצוני והקדוש ברוך הוא כבר מסדר את זה ככה מספיק שאתה מביא מכה אחת

כולם מתים נותן מכה על הסלע וכל הכלים מתפרקים משהו קורה שמה כי אצלך בפנים כבר ניצחת

סיפור אישי באתי לבקש 80 אחוז משרה ואצלנו בעבודה זה לא נהוג אין דבר כזה או שאתה הולך ללמוד ומבקש 80

אחוז או שאתה עובד 100 אחוז רגיל כמו כולם ואז עשיתי את כל ההכנה הזאת אצלי בפנים ודיברתי עם הקדוש ברוך הוא

ואמרתי לקדוש ברוך הוא תשמע אני הולך לדבר עם המנהלת מחלקה ואם זה מתאים אני אשמח לקבל 80 אחוז ולא לעבוד

100 אחוז וככה היה הלכתי ודיברתי ונאמר לי נחשוב ונחזור עם תשובה חשבו על זה מספר חודשים וחזרו עם תשובה

ואמרו לי זה לא מקובל זה לא נהוג אבל לך ניתן. בנקודה בפנים אתה עובר תהליך אתה עובר את המלחמה ואז

אתה ניגש לחיצוני. בעולם החיצוני אנחנו חייבים לפעול אתה לא יכול לשבת בבית לעשות תיקון עין הבדולח נקודת

אמת ושהכסף יפול לך על השולחן זה לא עובד ככה אתה צריך לעשות את כל זה וללכת לעבודה. אין מציאות אחרת

אתה חייב לצאת לעבודה אחרי שתיקנת את כל מה שיש בפנים הקדוש ברוך הוא יתן לך ברכה שפע והכל.

זאת העבודה הנכונה אבל אנחנו פועלים הפוך. אנחנו יוצאים למלחמה והפסדנו אותה לפני זה. כי אתה רוצה לעשות

שיעור ואתה רוצה שיבואו 20 אנשים ואז אתה אומר במחשבה לעצמך לא.. ואיך הם יבואו ומי יבוא? אתה בא עושה

השתדלות נותן פרסומים באים 2 ולמה באו 2 ?כי מראש הפסדת בראש הכשלת עוד בזמן המחשבה

הרב אריק נווה ממה הוא התחיל היה יושב בבית של מישהי שהיתה מכינה מרק והוא היה מעביר שיעורים ל 3- 4

אנשים עד שלאט לאט זה הלך וגדל

בעולם הזה אנחנו מתחילים עם רצון לקבל לעצמנו זה חוק הרצון לקבל לעצמנו זה נקרא בניית כלים

כשהאדם בונה לאט לאט את כלי הקבלה כי הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנבראיו חייו להיבנות כלי לקבלת ההטבה.

והתכלית היא להפוך את הרצון לקבל לרצון על מנת ל השפיע כדי שהכלי ישמש לקבלה בנצחיות זה חייב להיות כלי

על מנת להשפיע כי אחרת כל הקבלה שתקבל עם הכלי הכי הכי גדול זה לא יהיה לנצח אתה תקבל שוב תהיה חסר ולא תבין

למה זה נקרא השוואת הצורה עם הקדוש ברוך הוא עושה את הפעולה של הארה וגם אנחנו מאירים תנועת ההשפעה קורה

במקביל לתנועת הקבלה. אנשים אומרים אני לא יכול עכשיו להיות מיד השפעה כולי בנתינה להיות משפיע

נכון לא מצפים שתעשה את זה ברגע אחד ותוך כדי שאתה הולך בקו של קבלה לאט לאט אתה יכול להתחיל בקו של

הנתינה תתחיל לאט ממשהו קטן התרגלת למשהו קטן תגדיל את זה עוד עד שהטבע הראשון הופך לטבע השני

הטבע השני האמיתי הדבקות בקדוש ברוך הוא והנתינה שעליה אנחנו מדברים עליה.

איך אנחנו כן מתחילים לעבוד עם הרצון שלנו? קודם כל זה נקרא צמצום מה זה צמצום זהו סירוב לקבל את האור

בצורה לא מתוקנת דבר המזיק לנפש האדם ומפריד מחי החיים . כל דבר המתבטא במותרות ויש גם דברים שהתורה אסרה

כל מיני מצוות שאל תעשה. משהו שאתה לא יכול לקבל ואתה חייב לשים שם את הצמצום ולדחות

את הקבלה הזאת סירוב לקבל את האור בצורה לא מתוקנת כמו צריכת אלכוהול מופרזת אשת איש כל מיני

הבנת שצריך לעשות צמצום עד עכשיו רצית לבלוע את כל העולם עכשיו הבנת שזה לא נכון השלב השני

הפעולה השניה נקראת מסך יכולת קבלת האור בצורה מתוקנת לקבל על מנת להשפיע. שתייה של אלכוהול לשם מצוות

הקידוש להיות עם אישה אחת עם אשתך ובעניין של המותרות איזהו העשיר השמח בחלקו

מסך יוצר מציאות שבה אנחנו יכולים לקבל את השפע האלוקי. מתי אנחנו יכולים לקבל אותו? ברגע שכל הקבלה שלנו

היא על מנת להשפיע ובמחשבה לקשור כל דבר למציאות הזאת. איך עושים את זה במחשבה? נניח עכשיו אני הולך לישון

מה זה לקבל לעצמי אני עכשיו עייף כמו שהילדים אומרים בא לי לישון או בא לי משהו ברגע אחד אני יכול לקשור את זה להשפעה

למה אני הולך לישון? אני שואל את עצמי שאלה ואתה עונה לעצמך ואתה מכוון בזה באמת אני הולך לישון כדי שמחר יהיה לי

כוח לקום ולטפל בילדים יש כאן פעולה של השפעה ואם אתה נורא עייף ואתה אומר הגוף שלי עייף בא לי לישון

זה אחרת. יש כאן מושג שנקרא "אור חוזר" אור חוזר נוצר מהפעלת המסך כשהכלי מפעיל מסך של הדחייה

ואז מקבלים השוואת הצורה שזה לקבל על מנת להשפיע ונוצר כלי חדש כלי שיכול לקבל על מנת להשפיע.

הכלי המקורי של לקבל לעצמו האור לא מגיע לאישה בהריון האור כן נכנס והכלי החדש נבנה על הכלי הלא מתוקן

כל פעולה שאנחנו עושים על מנת להשפיע נוצר כלי חדש של לקבל על מנת להשפיע ושם הקבלה היא לנצח ואם אני לא

רוצה את זה האור נכנס ומסתלק לדוגמא אם אני רוצה לשתות את המים האלה בלי ברכה התקבל אור בלי מסך

וכל האלוקות שהיתה בתוך הכוס נכנס והסתלק ואז הופך לפסולת וכשאתה מברך הברכה זה המסך הראשוני

אני רוצה לקבל על מנת להשפיע איך אני משפיע פה? אני מברך את הקדוש ברוך הוא שנתן לי את זה

נותר פה כלי והכלי קיבל את המים האלה והאלוקות שהיתה במים האלה נשארה אצלך לנצח עכשיו

גם בעוד דברים למה אני הולך לישון אם אני מצד רצון לקבל לעצמי אז רק הלכתי לישון ולא עשית בזה שום דבר

טעמת טעם מיתה של אחד חלקי שישים מיתה והקדוש ברוך הוא החזיר אותך ברחמיו הרבים לעוד יום. יום בקבלה תיקון

אבל אם עכשיו כיוונת ואמרת שמע ישראל ומלכתחילה התכוונת למסור את הנפש על קידוש השם בשמע ישראל שעל המיטה

עשית מצווה נוצר כלי שקיבל את כל האור הזה של השינה לנצח תיקנת שמה ואתה דבוק בחי החיים

כל תחום שניקח למשל שיחה עם בן אדם למה אתה מדבר איתו כי הוא עושה לך טוב עכשיו או שאתה רוצה באינטראקציה

שגם לך יהיה טוב וגם לו אם אתה מכוון שגם לו יהיה טוב זה כלי של השפעה זה בלי הפסקה

כל דבר יכול להיות או מצווה או הפוך ממצווה זה מלשון צוותא מחבר אותך לקדוש ברוך הוא אתה יכול לשים בושם

בכמות שהורגת את כולם במשרד או שאתה יכול לשים בושם בכמות שמי שיושב לידך נעים לו עשית מצווה

אור חוזר זה הכלי האמיתי הכלי החדש על ידי זה שהתגברת על הרצון לקבל שבך ועשית תנועה של השפעה

יצרת כלי חדש וזה נקרא הוויות המסך עד כמה אתה יכול לכוון בזה שיהיה על מנת להשפיע. ככל שההתנגדות

לקבל לעצמו גדולה יותר והרצון להשפיע גדול יותר כך יש יותר חיבור עם קומת האור מכתר בהשתלשלות עד המלכות

אם הצלחת קצת לכוון בברכה עלה קצת נניח עד החסד זאת קומת האור ואם הצלחת לכוון חזק עלית עד הכתר והלבשת

את כל הקומה של האור.


רועה רוחני3
.pdf
הורידו את PDF • 152KB

43 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page