top of page

רועה רוחני - מפגש 6 - ר' משה גולדבראיך

עודכן: 23 בנוב׳ 2022


רועה רוחני 6

השגחה פרטית אגרות הסולם -אגרת יח' / הרב יהודה לייב הלוי אשלג ) מאמר עמוד 22 )

האדם צריך לומר "אם אין אני לי מי לי " בכל עניין ועניין . קרה משהו.. לפני שקרה היתה לך בחירה

חופשית איך לפעול מה לעשות . את המקום הזה הקדוש ברוך הוא נתן לך והיית חייב לפעול שם מאותם

התכונות שנתן לך הקדוש ברוך הוא רגשות ודברים שפעלו עליך היית צריך לעשות פעולה כלשהי

והתוצאה שיצאה היא מעת השם בדיוק ככה צריך היה להיות. לדוגמא : קיבלת הודעת ווטץ אפ ממישהו

ברגע שקיבלת את ההודעה ככה בורא עולם רצה שתקבל את ההודעה. עכשיו תפעל נכון בורא עולם

עשה לך את זה לא הבן אדם כדי שאתה תעשה תיקון עם זה.

בעולם העשייה אתה חייב לפעול אם לא תקום ותלך לבית הכנסת אף אחד לא ילך במקומך ואם לא

תלך לעבודה אף אחד לא ילך במקומך לעבודה. שהאדם לא יחשוב שבזה שיתאמץ ועשה מכוח עצמו

שעל ידי זה קיבל כסף באותו היום. מבחינת המציאות התפיסה שלנו האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא

אתה צריך להגיד לעצמך גם אם לא הייתי הולך לעבודה והייתי שוכב במיטה הסכום היה מתקבל הדגש

שהאדם לא יזקוף את זה לזכותו שהוא עשה ועושה. אם במציאות האדם לא היה הולך לעבוד הוא היה

מקבל את הסכום הזה לדוגמא : גנב שעכשיו גנב אלפיים ₪ הבן אדם היה צריך לקבל את הכסף אבל

מה היתה לו הבחירה איך הוא בחר בדרך של מירמה . התוצאה היתה צריכה להיות אצל הגנב אלפיים

₪. מראש היתה לו הבחירה איך לעשות את זה. א נחנו צריכים לחיות עם התחושה שאנחנו עושים את כל

ההשתדלות לעשות את הטוב ביותר זה מה שרוצים מאיתנו איך זה יצא התוצאה היא מעת השם אותו

הצופה עם מה אתה מזדהה הבן אדם בחר לגנוב את האלפיים ₪ היצר הרע שאמר לו זאת היא הדרך

הקלה לעשות את הכסף בוא תגנוב . מצד בורא עולם הוא צריך היה לקבל את האלפיים ₪ האלה היתה

לו הבחירה איך לעשות את זה

הוויה אלוקים חסד ודין שמצד אחד התפשטות החסד ומצד שני צריך להתייגע על פי הטבע אתה חייב

ללכת לעבודה ולעניין תפילה "שמע ישראל" - לא חד את ההוויה ואת האלוקים החיבור שאנו מחברים

מצד אחד יש את ההשגחה הקדוש ברוך הוא והידיעה שהכל מממנו ומצד שני זה חלק מהמערכת הזאת .

הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה שהשם אלוקים הטבע הקדוש ברוך הוא חקק בטבע חוקים ואנחנו

צריכים לחיות על פי החוקים והחוק אומר "בזעת אפך תאכל לחם " משה רבינו לדוגמא , היה מעל זה

והוא לא אכל ורבי שמעון האוכל היה מגיע עד אליו ורבי זושא היה אומר אני רעב והאוכל היה מגיע אליו .

יש סיפור על רבי זושא הרבי יושב בבית מדרש ואומר שרעב התלמידים היו מארגנים לו יום אחד הם

אמרו אולי עושה הצגות ואנחנו כל הזמן דואגים לו ובפעם שניה אמר רבי זושא שהוא רעב והתלמידים לא

הביאו לו כלום הם יושבים ואומרים בואו נראה אותו עכשיו ויש כאן השגחה של הקדוש ברוך הוא והגיע

אחד לבית המדרש עם סעודה מאוד רצינית כי באמת רבי זושא צדיק.

התפעלות הנפש והחושים ספר ההקדמות - מבוא לספר הזוהר /הרב יהודה ליי ב הלוי אשלג

ספר ההקדמות - מבוא לספר הזוהר/ הרב יהודה לייב הלוי אשלג

החושים שלנו שאנחנו תופסים מהם את המציאות זה רק מראה לנו את הפעולה של אותה המהות

)בסוד, אנחנו לא יכולים להשיג את המהות של עצמנו( יש כאן רק להבין שהעולם הזה מה שהאנשים

נאחזים זה לא משהו שאתה חווה את זה מבפנים במהות של זה ומחובר לזה. כשאתה מסתכל על

המציאות עם החושים הרגילים שלנו לנו אין גישה למהות יש לנו רק תפיסה של התפעלות התרשמות

חזקה ממה שקורה בדבר עצמו אין לנו השגה.

שאם לא התנסנו בחושים שלנו לא יהיה לנו בדמיון ולא במחשבה ולא נוכל ללמוד על זה כי כביכול צריכים

את החושים. אנחנו חלק אלוה ממעל המחשבה נמוכה יותר מבורא עולם באנו לעולם לשם הדבקות

בקדוש ברוך הוא. במהות שלנו ושלו אין לנו השגה אבל על ידי זה שאנחנו רואים את הפעולות שלו על

ידי זה יכולים להיות ממש אחד איתו יכולים לעשות פעולה ובפנים בעקרון אנחנו שייכים לאותה המהות

לקדוש ברוך הוא יש עלינו כרגע הלבשה של רצון לקבל לעצמנו ועל ידי אותן הפעולות אפשר להתחבר

לאותה המהות

יש כאן גילוי מאוד גדול של בעל הסולם האומר זה עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני )אנחנו יודעים

בפיזיקה שמתהפך בעין והמוח מהפך את זה חזרה ( יש כאן משל לאדם שמקרין את המציאות החוצה

הוא רואה בחוץ את ה פגם והוא חושב שהבעיה היא בחוץ הפגם הוא חיצוני הוא מהפך את זה כביכול.

ולמעשה הפגם הוא אצלנו לנו יש רצון לקבל לעצמנו . במהות שלנו אין לנו השגה ואם אין לך השגה

במהות שלך איך תעשה את התיקון שאתה צריך לעשות צריך לראות זה להתפעל מזה חוויה מהעולם

החיצוני בגלל זה אנחנו רואים את כל המציאות הזאת .

אתה הוא זה המקרין את העולם החיצוני כל אחד מקרין את הסרט שלו לפי התיקון שלו מקרין את

הסרט על פי העולם הפנימי שלו על מנת שתהיה לך האפשרות לתפוס מה שאתה צריך לתקן אתה יכול

לראות את הפעולה החיצונית ומזה להסיק על עצמך בפנימיות . יש סרט שכולנו מקרינים את אותו

הסרט חוק של הקדוש ברוך הוא כולם רואים את השמש את הים המקרים הפרטיים שעוברים עלינו

את זה אנחנו מקרינים הסיטואציות שאתה פוגש האנשים המעשים זה הסרט שרץ אצלך עפ"י הרצון

שלך. יש לנו את החושים כדי לראות לשמוע המפגש שלנו את המציאות ומזה יכולים להסיק מסקנות

שאנחנו יודעים שהדבר יוצא מתוכנו אנחנו יכולים להבין מה קורה אצלנו בפנים ועל מה צריך לעבוד.

העניין הרוחני של הנשמות הקדוש ברוך הוא אומר אני הוויה לא ש ני תי אור פשוט אולם מצד התענוג

שיש בו שווה לכולם והנשמה היא מתפעלת ואומרת שסובלת הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה וככה לא זה

לא הקדוש ברוך הוא זה לפי התיקון שלך )זה לא בורא עולם זה אתה זה שמתפעל מזה מי שמעביר את

האור של הקדוש ברוך הוא זה אנחנו הנבראים ואיך שהאור עובר דרכנו ככה אנחנו מקבלים את כל

ההרגשים כל ההתפעלויות מהמציאות מהשפע האלוקי אנחנו חלק מבורא עולם אבל יש לנו חוויה החוויה

שלנו לא לפי בורא עולם אלא לפי הכלים שיש לנו אנחנו ביכולתנו לעבוד עם הכלים האלה ולזכך אותם

שנחווה בדיוק רק את התענוג האלוקי( ההתפעלות שלך מוקרנת חיצונית כחלק מהמסע שלנו כי באנו

לתקן את הרצון לקבל לעצמנו ולמה יש את הרצון לקבל הזה ולעבוד עליו שלא תהיה כאן מתנת חינם

וכדי שלא יהיה פגם הבושה נתן לנו לעבוד על רצון לקבל לעצמו לא תמיד נעים צריך לדעת לעבור נכון

את המסע אנחנו לומדים ומנסים להתחבר נכון למסע הזה.

האינדיקטור הכי גדול הוא הרגש אם עולה רגש שלילי מעולם הנגע משהו לא תקין במציאות שלנו אם

עולה מעולם העונג סימן שהכל בסדר ובמחשבה יש לנו את כוח המדמה שגם אם עובדים לא נכון הוא

מצייר לנו ציור של תענוג בתוך המקום הלא נכון במחשבה זה יכול להיות מאוד בעייתי כשההשפעה

מסתיימת האם אתה מרגיש שמחה )בעולם הרגש יש שני רגשות חיוביים אהבה ושמחה הרגשות

השליליים עצב כעס דאגה קנאה וכד. שאם עולים בך הרגשות האלה ממישהו נניח אתה הולך לעבודה

רב עם אנשים ועולים בך רגשות שליליים סימן שאתה לא עובד במציאות נכונה של עבודה. אם אתה

הולך לעבודה ועולה בך שמחה אהבה הא מיתית הפנימית שאתה חווה תענוג אתה הולך לעבוד בצורה

נכונה. ההיעדר קודם להוויה ההיעדר כאן על מנת שתעריך. אור העולם התחיל במצב א כלים מלאים

באורות והכלי לא היה מודע לזה שהוא קיים מה צריך היה לעשות להוציא את האור מה שנקרא צמצום

מגלים את הכלי בלי האור ואז הכלי חווה את ההיעדר האור החוזר נקרא קו היושר עשר הספירות ואז

האור חוזר ואז אתה רואה את המציאות הטובה של הקדוש ברוך הוא ובמצב ג אתה כלי מלא באור ויש

לך את כל החוויה מצב ב הוא המצב להשיג את האור והאור הזה מושג כשאנחנו מהפכים את הרצון

לקבל להשפעה ונתינה

השתקפות "השמץ מינהו" )עמוד 30 )

צוואת הריב"ש - קונטרס- דרוש טוב- עניין גאווה- מאמר ד' / הבעל שם טוב

" אמר הרב הקדוש בעל שם טוב שאין במציאות שיהיה אדם רואה לאחד עובר עבירה אלא אם כן יש

בו שמץ מנהו מאותו עבירה או דוגמתה"

עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני מראים לנו משהו שיש לנו תיקון ראית מישהו מדליק אש בשבת תדע יש

לך משהו מזה בכל הרובדים מחשבה דיבור מעשה באיזה שהוא מקום משהו מזה דומה כמו להדליק אש

בשבת המציאות מראה לנו על מנת שנוכל לתקן את מה שיושב בפנים האדם לעצמו חושב אני בסדר איך

שאני המציאות אומרת לך א תה צריך לתקן .

בעל שם טוב על התורה- פרשת קדושים/ הבעל שם טוב

"כיון שרואה דברי נבלה בחבירו, ידע שיש בו בעצמו.."

" ...שאין נגזר על אדם שום גזר דין, אלא אם כן הוא פוסק בעצמו כן.."

אחד התרגילים החשובים לשבת אחד מול השני וללמד זכות .

הבן אדם גוזר לעצמו את הדינים ראית אדם עובר עבירה איך ששפטת אותו ככה ישפטו אותך כשאתה

שופט אותו את מי את ה שופט את עצמך צריך לדעת את זה ככה המציאות עובדת

דק ליקוטי שיחות חלק י' פרשת נח שיחה ו' / הרבי מליובאוויטש

"..שם ויפת נזהרו, בתכלית הזהירות, מלראות " ערות אביהם"- וילכו אחורנית וגו' ופניהם אחורנית

וערות אביהם לא ראו.." ".. ובזה גופא יובן למה נשתנו שם ויפת מאחיהם השלישי, חם הם "לא

ראו" אבל בחם נאמר "וירא חם" והוא מצד השינוי במהותם ומדרגתם.."

בסיפור נוח השתכר היה בלי בגדים בניו שם ויפת באו לא רצו להסתכל כיסו את נוח. חם עשה מזה

צחוקים יפת הוא נוגה הוא יכול היה ללכת לכיוון הקדושה או הטומאה ושם זה הקדושה הרבי

מליובאוויטש מסתמך על הבעל שם טוב כלומר כשהם הלכו אחורנית ולא ראו , סימן שלא היה בהם הפגם

הזה. שם ויפת ראו שצריך לעשות תיקון הם נגשו עם השמיכה לאביהם וכיסו אותו "לא ראו ערות

אביהם". זאת אומרת בהם לא היה פגם הם לא היו צריכים לעבור את התיקון הזה על עצמם ובחם כן

היה הפגם של הערוה אם יש בך רגש שלילי אתה צריך לתקן בעצמך אם יש לך רגש חיובי ויש לך את

הכלים תעזור תתקן.

למה זה אמור להיות ככה כשאתה רואה משהו פגום באחר למה זה אצלך? מתוך המאמר "והביאור

בזה: כל מאורע שבעולם הוא בהשגחה פרטית. וכן גם במאורע זה )שהוא רואה רע בזולתו( אין זה

מקרה חס ושלום, אלא דבר שהזמינו לו מלמעלה. ומכיוון שלא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחר

לבטלה, הרי אי אפשר לומר שמלמעלה יביאוהו לידי ראיית רע במישהו לשווא - א לא שבוודאי יש בזה

הוראה והודעה והיא: שהרע נמצא ברואה עצמו ועליו לתקנו".

החומר גלם זה הרצון ושמה קורה התיקון. התיקון קורה על הרצון הרמה הראשונה מתחת לרצון התודעה

ובתוך התודעה יש רמה הנקראת מחשבה והמחשבה היא כבר נבנית מהרצון ויכולים שמה לתפוס

תפיסות עולם והתפיסות עולם אומרות לך לנתב את הרצון האם לקדושה או האם לטומאה. באם זה

לקדושה תפיסת העולם תהיה שמחברת אותך לבורא עולם ואם תפיסת העולם לוקחת אותך לקו של

טומאה זה רצון לקבל לעצמך ושמה יש את אותן התבניות תפיסות עולם שליליות כשאתה רואה את זה

במציאות אתה יכול לעלות על אותן התפיסות אבל זה לא השורש כי השורש זה הרצון על זה נעשה

התיקון אנחנו שוברים את התבניות את תפיסות העולם שלוקחות אותנו לקו הטומאה ובסוף מגיעים

לתבנית שאי אפשר לשבור והיא התורה . עם התורה שוברים את כל התבניות האחרות תבנית אמת

תבנית נצחית. אם אתה יכול להתמקד בלי תפיסות עולם רק אתה ובורא עולם זה מצוין כאן אתה מקבל

מיקוד ככה העולם בנוי יש רצון מחשבה רגש יש חיות גוף ועכשיו אומרים לך תתחיל לעבוד כל יום אתה

עושה תשובה שמע על המיטה זאת תשובה ו ידוי חרטה פגעתי וכד אתה עושה עין הבדולח אתה מתבונן

מה היה לך כל היום איפה פגעת מי פגע בך ושאתה מוחל לו וסולח לו

בעניין הערבות אנחנו ערבים גם לתיקון של השני איך פועלים? מצד אחד תדע שיש בך את הפגם ומצד

שני אתה רואה פגם בחוץ תדע שאתה צריך לתקן את זה

"שמרגיש" – יש כאן עניין הרגש אם עלה בך רגש שלילי באותו אירוע שראית סימן שיש בך משהו לתקן

כעס עליו קצת אתה נגוע בזה גם אפשר לראות מציאות מקולקלת אבל אם יש לך חמלה רחמים לאותו

אחד מכאן אתה יכול לעזור לו לעשות את התיקון

**כל מציאות שפוגשים תמיד לשפוט אותה לטובה איך שאתה שופט ככה ישפטו אותך***

לסיכום,

מפת המציאות הכל התחיל באור אין סוף הצמצום הראשון שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו צמצום זה

גילוי בהשתלשלות הבריאה יצאה הנשמה נשמה זה עולם הבריאה בנשמה הכלים מלאים באורות עץ

דעת טוב ורע מרגע חטא עץ הדעת טוב ורע עולם היצירה ועולם העשייה כל זה מאור אין סוף דרך

הנשמה וכל ההשתלשלות זה האדם

נשמה רוח נפש הנפש מתחלקת נפש בהמית נפש אלוקית ולנו יש מודע חוויה של האדם והזיכרון יש לנו

את התת מודע כלים שבורים ניצוצות שיושבים שמה וזה מולבש על הרצון לקבל שב נו יש פה גם דברים

המולבשים על הרצון להשפיע צריכים לגלות את זה לא נגיש לנו כשמדברים מצד התיקון שלנו מה שיושב

על הרצון לקבל . האדם זה עולם קטן והעולם זה אדם גדול הכלים השבורים הזיכרונות הלא מתוקנים כל

הרצונות מהעולם החיצוני מקבלים לחושים שלנו מה ש הגיע מהתת מו דע שלנו דרך העולם החיצוני דרך

הסימולטור דרך המטריקס שאתה חושב שאתה נמצא במטריקס אם האדם עובד נכון הכלי שב לאור

לנשמה זה נקרא תשובה כלי מלא באור עשית את התיקון

אור החוכמה יורד האור ישר יורד לרצון לקבל לעצמנו לכלי לספירת המלכות אם אנחנו יודעים לשים את

המסך )מונע את הקבלה שלך לעצמך( לקבל על מנת להשפיע יוצא אור החסדים זה אור חוזר ונוצר כלי

חדש לאור החוכמה זה דרך התיקון השנייה כמו שהתורה אומרת קיבלת תיתן אל תקבל לעצמך הרווחת

סכום תיתן מעשר אתה בא לאכול תברך לפני תברך אחרי. בלי תפיסות עולם פשוט תחייה דרך התורה

ככה היא מלמדת זאת דרך השוואת הצורה התיקון שלנו בהשוואת הצורה ככל שהאור חוזר יהיה יותר

חזק נשפיע יותר במעשים שלנו נקבל על מנת להשפיע ככה אנחנו בדבקות עם הקדוש ברוך הוא

ככה המציאות שלנו נראית בעצם כל העמוד המרכזי מאור אין סוף דרך נשמה רוח נפש ויש מודע ויש תת

מודע והאדם במציאות יש רק את האדם העולם הזה הוא חיצוני יוצא מהאדם מהתת מודע שדר נקלט בתוך

המודע שלנו בתוך חמשת החושים והשאלה מה אנחנו עושים עם זה האם אנחנו עושים את הפעולה

המתקנת תהליך הנקרא תשובה תשוב ה מחברים בין העולם התחתון לבין עולם העשייה המלכות ושם השם

הוויה כל הרצף הזה שמחובר לאין סוף ואז יש תשובה והכלים והאורות או שלא עושים את התהליך הזה

אנחנו עדיין ממשיכים להפריד את האות ה האחרונה משאר האותיות שם השם ואנחנו ממשיכים לקבל

ניסיונות אתגרים בחיים ומסתובבים העולם הזה הוא ממש סימולטור בשביל האדם יש כאן נשמה אחת

שישים אלף ריבו כל אחד מאיתנו זאת אותה נשמה אחת נתנו לנו מודל בתוך מודל אנחנו מייצגים את אותה

הנשמה הגדולה ויש שישיים אלף ריבו שורשי נשמות נשמה אחת הגדולה של האדם הראשון התחלקה וכל

אחד מהשישים אלף האלה התחלקו יותר ויותר פיסות חתיכות של תודעה יורדות לעולם הזה יורד הכוונה

מקבל את הרצון לקבל לעצמו המהפך אותו להשפעה והעולם הזה הסימולטור שעוזר לנו להפוך את זה

להשפעה העולם הזה זה השגחה פרטית הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל הסיטואציות האלה וכל האירועים

האלה שיהיה לנו מעניין פעם התיקון שלך בכך שאתה כועס על הילד פעם על המורה נהיגה ופעם אחרת

מישהו אחר מכעיס אותך והטריגר אותו הטריגר מה שיושב אצלך כלי שהוא ריק שעושה עכשיו את התיקון

ועכשיו מתחיל לנדנד העולם הזה מתעורר אתה מקבל את התשדורת ואם הבנת מה הבעיה עשית תשובה

העברת את זה לקדוש ברוך הוא העלית את הכלי לנשמה לאור אינסוף ועכשיו הוא מתמלא אם לא הבנת

שוב פעם יש את הסיבוב הזה אנחנו מסתובבים התיקון יכול להיות מדעת או לא מדעת מדעת זה כשאתה

יודע שאתה צריך לעבוד לעשות את העבודה שאתה צריך לעשות והלא מדעת אתה לא יודע שאתה צריך

לעשות עבודה ואז אתה פשוט חי את החיים עד שיום אחד זה פוגש אותך ברמה כזאת שאתה לא יכול

להמשיך ככה ואז אתה משנה את החיים שלך את הדרך שבה אתה חי אתה מתאים את עצמך ולא מדעת

דרך הייסורים דרך לא נעימה הדרך מדעת היא דרך החיבור האדם ידע את חווה עניין החיבור כשאתה

מחובר למסע מחובר לדרך מחובר לאני האמיתי שלך לטבע הרוחני.


רועה רוחני 6
.pdf
הורידו את PDF • 111KB

110 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page