top of page

אודות הקורס
נקודת אמת הינה שיטה ייחודית, המבוססת על תורת הקבלה והחסידות. בשיטה זו, כל משתתף עובר תהליך נפשי עמוק, שמתחיל מגילוי תפיסת החיים המחשיכה (כל משתתף יעבור טיפול אישי עם מטפל בשיטה לגילוי תפיסת החיים המחשיכה שלו). וממשיך במסע מרתק עד גילוי תפיסת החיים המאירה, היא נקודת האמת הפנימית, המאפשרת לאדם להתחבר למהותו הפנימית ולהוציא את כוחותיו מן הכח אל הפועל, זוהי הנקודה המחברת את האדם אל עצמו, אל זולתו ואל בוראו ומגלה בתוכו אהבה, שמחה ואת יעודו הפנימי.

סדנת נקודת אמת כוללת 3 שלבים עיקריים:

1. ניקוי רעילות רגשית - זהו השלב הראשוני בו נלמד כיצד לנקות רגשות וחוויות שליליים שתקועים בתוכנו.
 

2. תפיסת חיים מחשיכה - זהו תהליך שבו אנו מגלים מהו המוטו, ש״תוקע״ לנו את החיים. זוהי תפיסת האני שלנו, שמחשיכה לנו שוב ושוב את המציאות. נלמד מהו הרצון המוליד אותה ומהם דפוסי ההתנהגות שלנו בתוכה.
 

3. תפיסת חיים מאירה - בטיפול אישי עם מטפל/ת, כל משתתף יעבור טיפול של מאירה: זהו תהליך טיפולי שבו מתנקה תפיסת החיים המחשיכה מהתודעה ואז מתגלה תפיסת החיים המאירה, שהיא ממש גילוי של המהות הפנימית, הגורמת לנו לחוות את החיים מתוך אמונה, שמחה ואהבה, ולהגשים את היעוד התכליתי שבאנו לגלות.
 

4. הסדנה מועברת ע״י הרב אשר אליהו גרליץ שליט"א, מפתח שיטת ״נקודת אמת״, החל משנת 2006 ויסודותיה מבוססים על תורת החסידות והקבלה.

מה אלמד בקורס?

סדנת ״נקודת אמת״ יוצרת שינוי ומהפך פנימי. המשתתף יוצא למסע מנקודת החושך, שבה הוא חווה את תפיסת החיים המחשיכה שלו, אשר יוצרת לו מציאות חיים שלילית, רגשות שלילים וכו׳, עד לשינוי של מציאות חיים מתוך נקודת האמת הפנימית שלו. מתוכה מתגלה תפיסת החיים המאירה שלו, באמצעות כפסוק מכתבי הקודש, העולה מתוך התלמיד/ה בסיום התהליך/המפגש 

הטיפולי ומהווה נקודת זינוק ומפנה חדשה, הפועלת פנימה ומשפיעה על כל רבדי החיים.הסדנה מועילה לכל תחומי הנפש - חרדות, אובססיות, חוסר ביטחון עצמי, חוסר שקט נפשי, בעיות שלום בית, בעיות עם ההורים, בעיות בחינוך הילדים וכו׳.

נקודת אמת - קורס 1 - קצר

1,200.00 ₪מחיר
    bottom of page