top of page
Heart Shape

אמת החסד מגייסים תרומות עבור רכישת סלי מזון למשפחות נזקקות, המזון מחולק בהתנדבות מידי חודש.
בנוסף אמת החסד נותנת סיוע נפשי דרך הלמידה במרכז הלימודי של אומת האמת.
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לחסד הזה - בתרומה חודשית או חד-פעמית, כפי יכולתכם!

עולם חסד יבנה

אמת החסד - אהבת הזולת

בחרו את התרומה שלכם!

תרומה חודשית של 300 ש"ח 
תרומה חודשית של 200 ש"ח 
תרומה חודשית של 100 ש"ח 
תרומה חודשית של 50 ש"ח 
bottom of page