top of page
In the forest

הרב אשר אליהו גרליץ, מייסד ומפתח שיטת "נקודת אמת" - לחיים מאוזנים רגשית ונפשית! מאחוריו, אלפי שעות נסיון קליניות ומחקר - בטיפול בקליניקה הפרטית שלו ובמוסדות נוספים.

הרב אשר אליהו מטפל בשיטת "נקודת אמת" למעלה מ-20 שנה, ומלמד את הקורס ברמות שונות: "מתחילים", "מתקדמים" ו"יועצים".

אלפי אנשים הצליחו לפרוץ את המחסומים הרגשיים בהם היו שבויים ולזכות בתודעת חיים בריאה ובכלים אמיתיים להתמודדות עם ניסיונות וקשיי החיים.
רבים ממשתתפי הקורסים המשיכו לקורס היועצים של "נקודת אמת", וכיום הם מטפלים ומלווים אחרים בתהליך הפנימי המדהים של "נקודת אמת".

הרב גרליץ - איש חינוך ומנהל מוסדות תלמוד התורה ביישוב "אור הגנוז" בו הוא מתגורר. נשוי ואב ל - 12 ילדים וב"ה גם לנכדים. מטפל אישי בתחום הנפש, יועץ זוגי, ובעל ידע וכלים רבים בחינוך ילדים.

בית האומה "אומת האמת" הוא קודם כל בית הנותן שייכות לכל יהודי 

 

אנו עוסקים בהנחלת ערכי חברה מתוקנים, תוך לימוד והעמקת ההיכרות עם המציאות הרוחנית, על פי חכמת הקבלה, ובפרט על פי הדרך שהתווה הרב אשלג (יהודה לייב הלוי אשלג) - בעל הסולם.
בבסיס הרעיון של "אומת האמת" עומדת מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

 

במהלך השנים, התפתחו קהילות של תלמידים, אשר זוכים ליישם את הלימוד ולהנחיל אותו הלאה. בכך מתקיים בנו - ללמוד על מנת לעשות ולעשות על מנת ללמד.

 

כיום, בית האומה "אומת האמת" משמש כמרכז לימודי, בו מתקיימים לימודים במגוון נושאים המעמיקים את הבנת מבנה הנפש ונותנים מענה לאתגרי החיים, כגון: שלום בית, חינוך ילדים, עבודה ומיצוי אישי ועוד.

 

סביב בית האומה קמה קהילה של חברים, ממקומות שונים ברחבי הארץ, אשר מיישמים את הלימוד ואת הכלים שרכשו, במטרה ליצור חברה מתוקנת שתאיר לסביבה ותהווה מודל לחיי חברה מתוקנים, בריאים ומאושרים.
 

את "אומת האמת" מנחה הרב אשר אליהו גרליץ, הן בלימוד עיוני והן בהדרכה, בדרך המיוחדת של יישום הלימוד והורדת הרעיונות הרוחניים מתוך כתבי "בעל הסולם" לעבודה מעשית.

 

"אומת האמת" הינו חלק מארגון "האומה" הארצי. חזון "האומה" הוא לבנות ביחד חברה מאוחדת, שכל פרט בה הוא יחיד ומיוחד, המבוססת על נתינה וערבות הדדית ועל מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

ר' אשר אליהו גרליץ
bottom of page