top of page

אורות וכלים

אודות

?איך להיות כלי לשפע הרוחני ה"כלי" - זהו הרצון של האדם "בסדרה של 5 שיעורים מרתקים מסביר הרב גרליץ מהו ההבדל בין כלי לאור. מה גורם ל"כלי" להיפרד מן ה"אור וכיצד ניתן להגיע לחיבור נכון ביניהם!

מחיר

תשלום אחד
‏350.00 ₪
מנוי כללי לאתר
‏180.00 ₪/בחודש

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page