top of page
WhatsApp Image 2023-02-07 at 13.29.50.jpeg
Man on Mobile Phone

ואיך אפשר לצאת מהמעגל הזה?!

מה זה התמכרות?

מה הגורם הנפשי והרוחני להתמכרות?

ואיך אפשר לצאת מהמעגל הזה?!

3 מפגשי זום

350 ש"ח בלבד!

סדנה ייחודית בנושא התמכרויות המסייעת להבין את המנגנון הפועל בנפש האדם. הסדנה מעניקה כלים ודרכי פעולה להתמודדות - הדרך אל חירות אמיתית!

People's Shadows

והשיבך השם מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה

"

bottom of page